Artikel

Artikel

Harapan Hidup Manusia yang Terbakar lalu Digusur di Kampung Kerapu

ANDI AMIR baru saja tidur pada bakda subuh minggu pertama bulan Ramadan tahun 2005, ketika ia tersentak oleh koor teriakan dari seberang kali. “Api-api, kebakaran-kebakaran.” Di perkampungan seperti Kerapu, tempat tinggalnya, juga seperti di...